dodávateľ zdravotníckej techniky

dodávateľ zdravotníckej techniky

Služby

V oblasti poskytovania služieb sme zameraní špeciálne na RTG pracoviská, kde ponúkame:

Predaj a servis RTG techniky

Upgrade existujúcich RTG pracovísk

Presťahovanie RTG pracovísk

Projektovú dokumentáciu RTG pracovísk

Optimalizáciu RTG pracovísk

Poradenstvo v oblasti RTG pracovísk

Ďakujeme, Vaša požiadavka na stretnutie bola úspešne odoslaná.