dodávateľ zdravotníckej techniky

dodávateľ zdravotníckej techniky

Servis

Z našich servisných stredísk v Piešťanoch, Nitre, Šali, Zvolene, Košiciach a Bratislave dokážeme veľmi rýchlo reagovať na vzniknutý problém, obvykle je servisný zásah realizovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia. Preventívnymi prehliadkami zariadení u našich partnerov, znižujeme počet servisných zásahov na nevyhnutné minimum. U digitálnych pracovísk so zabezpečenou vzdialenou správou je možné väčšinu problémov možné odstrániť prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Služby

V oblasti poskytovania služieb sme zameraní špeciálne na RTG pracoviská, kde ponúkame:

Predaj a servis RTG techniky

Upgrade existujúcich RTG pracovísk

Presťahovanie RTG pracovísk

Projektovú dokumentáciu RTG pracovísk

Optimalizáciu RTG pracovísk

Poradenstvo v oblasti RTG pracovísk

Ďakujeme, Vaša požiadavka na stretnutie bola úspešne odoslaná.