dodávateľ zdravotníckej techniky

dodávateľ zdravotníckej techniky

SW/HW

Naša spoločnosť rozšírila portfólio služieb a dodávku IKT zariadení. Doplnenie služieb si vyžiadala potreba pokrytia komplexných služieb od dodávky RDG techniky, cez realizáciu IKT sietí, dodávok serverov, dátových úložísk, koncových staníc a príslušenstva. Pri realizácii preferujeme riešenia na kľuč, čím získava zákazník vysokú dostupnosť servisných služieb. Naša spoločnosť spolupracuje pri dodávkach IKT zariadení s renomovanými svetovými výrobcami.

Návrh, projektovanie a realizácia počítačových sietí

Dodávka a implementácia serverov a koncových staníc

Zálohovanie dát prostredníctvom hybridných diskových polí

Záložné zdroje pre dátové siete a IKT zariadenia

Softvérové vybavenie

Ďakujeme, Vaša požiadavka na stretnutie bola úspešne odoslaná.