dodávateľ zdravotníckej techniky

dodávateľ zdravotníckej techniky

Servis

Z našich servisných stredísk v Piešťanoch, Nitre, Šali, Zvolene, Košiciach a Bratislave dokážeme veľmi rýchlo reagovať na vzniknutý problém, obvykle je servisný zásah realizovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň od nahlásenia. Preventívnymi prehliadkami zariadení u našich partnerov, znižujeme počet servisných zásahov na nevyhnutné minimum. U digitálnych pracovísk so zabezpečenou vzdialenou správou je možné väčšinu problémov možné odstrániť prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Ďakujeme, Vaša požiadavka na stretnutie bola úspešne odoslaná.