Spotrebný material

Spotrebný materiál tvorí neoddeliteľnú súčasť našej ponuky. Dodávky filmového materiálu pre klasickú skiagrafiu, mamografiu aj pre dentálne pracoviská, chemikálie pre vyvolávanie filmov, to všetko je našou každodennou rutinou.