IKT pre zdravotníctvo

Naša spoločnosť rozšírila portfólio služieb a dodávku IKT zariadení.

Doplnenie služieb si vyžiadala potreba pokrytia komplexných služieb od dodávky RDG techniky, cez realizáciu IKT sietí, dodávok serverov, dátových úložísk, koncových staníc a príslušenstva.

Pri realizácii preferujeme riešenia na kľuč, čím získava zákazník vysokú dostupnosť servisných služieb.

Naša spoločnosť spolupracuje pri dodávkach IKT zariadení s renomovanými svetovými výrobcami.

Naše riešenia:

  • návrh, projektovanie a realizácia počítačových sietí,
  • dodávka a implementácia serverov a koncových staníc,
  • zálohovanie dát prostredníctvom hybridných diskových polí,
  • záložné zdroje pre dátové siete a IKT zariadenia,
  • softvérové vybavenie.